ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), de Nederlandse Patiëntenfederatie, de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken aan een richtinggevend kwaliteitskader voor de wijkverpleging. Het kwaliteitskader moet in september gereed zijn.

De zorgpartijen willen de komende jaren werk maken van het verbeteren van de transparantie over kwaliteit en het leveren van goede zorg en ondersteuning, schrijft Actiz in een verklaring op haar site. Dit alles moet gebeuren in overeenstemming met de wensen en behoeften van de cliënt. De ontwikkeling van het kwaliteitskader past binnen dit streven, aldus de organisatie voor zorgondernemers.

Wijkverpleegkundigen en bestuurders van zorgorganisaties zijn onlangs begonnen met een eerste verkenning. De presentatie van deze “contouren kwaliteit” vindt op 23 juni plaats. In september moet het kwaliteitskader bij het Zorginstituut Nederland zijn ingediend.

Bron: skipr.nl