Positieve gezondheid

Machteld Huber richt zich met haar definitie voor Positieve Gezondheid niet op de afwezigheid van ziekte of andere narigheid. Zij richt zich op het vermogen van mensen om zich a) aan te aan te passen aan en b) regie te voeren over wat zij noemt ‘fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’

Positieve Gezondheid sluit naadloos aan bij wat het NWG ziet als de essentie van de wijkverpleging en daarom geeft Positieve Gezondheid richting aan het professioneel handelen van de wijkverpleging.

Voor het professioneel handelen betekent dit dat wijkverpleging niet primair gericht op inzet van zorg in de zin van ‘uitvoeren van handelingen’, maar op zoek gaat naar dat wat voor cliënten belangrijk is en de belemmeringen die zij daarbij ervaren.  Aan de hand daarvan gaat de wijkverpleging in gesprek met cliënten over wat zij zelf kunnen en hoe zij dit in kunnen zetten voor het vervullen van hun wensen en behoeftes. Dat vraagt om anders kijken, denken en doen!

Uit Wijkverpleging in Context:

Gezondheid is voor mensen geen doel op zich , maar een middel om te kunnen (blijven) doen wat belangrijk voor ze is in hun leven, en als mensen dat kunnen doen en mee kunnen blijven doen, zodat ze ‘er toe doen’ blijven ze gezonder’

Positieve gezondheid: hulpmiddelen

Ter ondersteuning van de gesprekvoering met cliënten over Positieve Gezondheid heeft het Institute for Positive Heath, dat de beweging van Positieve Gezondheid wil stimuleren en versnellen, gespreksinstrumenten ontwikkeld. De gespreksinstrumenten die bekend staan onder de naam ‘spinnenweb’ zijn toesneden op verschillende doelgroepen.

positieve-gezondheid
Meer informatie over positieve gezondheid vind je op de website van het Institute for Positive Health.