Wijkverpleging in context

‘Wijkverpleging in Context’ is een visiedocument waarin de wijkverpleging zelf beschrijft wat de kern van haar maatschappelijke opdracht is en wil daarmee een richtinggevend referentiekader zijn voor het dagelijks handelen van de wijkverpleging. De basis voor dit visiedocument is gelegd door een aantal wijkverpleegkundigen die de resultaten van hun inspanningen in drie bijeenkomsten, verspreid over het land, hebben voorgelegd en latenbeoordelen door collega-wijkverpleegkundigen en bestuurders van zorgorganisaties uit de achterban van ActiZ.

Centraal in ‘Wijkverpleging in Context’ staat dat wijkverpleging altijd gericht is op het versterken van de eigen mogelijkheden van mensen en continu zoekt naar passende en duurzame oplossingen in de directe omgeving van mensen.

Het NWG beschouwt dit richtinggevend visiedocument als haar referentiekader voor het handelen van wijkverpleegkundigen. Daarmee staat dit document ook centraal in het door het NWG opgestelde professioneel handelingskader en vormt het als het ware de kapstok voor alle andere richtinggevende documentatie. Van haar deelnemers verwacht het NWG dat zij de inhoud van dit document kennen en begrijpen, dat de inhoud van dit document leidend is voor hun handelen en dat zij hun handelen hier continu aan (laten) toetsten.

Het Actiz-visiedocument ‘Wijkverpleging in Context’ is hier te downloaden.