Wijkverpleegkundig handelen 2018-06-05T15:59:06+00:00

Wijkverpleegkundig handelen

Het wijkverpleegkundig handelen omvat het gehele proces van behoefte inventarisatie (anamnese), bepalen van bijpassende interventies en het definieren van de gewenste resultaten. Dit wordt in het zorgplan vastgelegd. Vervolgens gaat de wijkverpleegkundige overeenkomst dit plan aan het werk en stelt bij waar nodig.

Kerncompenties binnen het wijkverpleegkundig handelen zijn het ‘klinische redeneren’ en het kunnen toepassen van de methodiek van ‘het verpleegkundig proces’ langs de onderdelen zoals hierboven vermeldt: behoefte – interventie – resultaat’.

Voor elk van deze drie onderdelen werkt het NWG continue aan voor de wijkverpleegkundige specifiek van toepassing zijnde methoden en bijpassend prakisch beroepsinstrumentarium.

Verpleegkundig proces

Behoeftebepaling

De doorontwikkeling van het proces van behoeftebepaling doen wij samen!

Interventies

De doorontwikkeling van het proces van interventiebepaling doen wij samen!

Resultaatmonitoring

De doorontwikkeling van het proces van resultaatbepaling doen wij samen!