Wijkverpleegkundig handelen

De werkwijze van de wijkverpleegkundige van nu verloopt volgens het verpleegkundig proces en begint bij een integrale beoordeling van de vragen en behoeften van de cliënt. De wijkverpleegkundige kijkt zowel naar de lichamelijke en psychische als de sociale omstandigheden, benoemt de zorgvragen en koppelt deze aan de organisatie en uitvoering van passende zorg en ondersteuning.

Het wijkverpleegkundig handelen omvat het proces van behoefte-inventarisatie (anamnese), bepalen van bijpassende interventies en het definiëren van de gewenste resultaten. Dit wordt in het zorgplan vastgelegd. Vervolgens gaat de wijkverpleegkundige overeenkomstig dit plan aan het werk en stelt bij waar nodig.

Kerncompetenties binnen het wijkverpleegkundig handelen zijn het klinisch redeneren en het kunnen toepassen van de methodiek van het verpleegkundig proces langs de onderdelen: behoefte – interventie – resultaat.

Voor elk van deze drie onderdelen werkt het NWG continu aan de methoden en het bijpassende praktische beroepsinstrumentarium die specifiek voor de wijkverpleegkundige van toepassing zijn.

Verpleegkundig proces