Partners

Het NWG wordt gesteund door zorgorganisaties door middel van een sponsorbedrag en een afvaardiging van wijkverpleegkundigen aan de kerngroep en het ontwikkelteam. Betrokken zorgorganisaties zijn:
Sensire
ZZG Zorggroep
Omring
Florence
Meander Zorggroep Noord-Limburg
Buurtzorg
TSN
HWW
Brabantzorg
Woonzorggroep Samen
Amstelring
Beweging 3.0
Amaris
Stichting Westerholm
Espria (Evean, Icare, Zorggroep Meander Groningen)
Livio
De Zorggroep Sector Groene Kruis Thuiszorg
De Zorgcirkel
Thebe

Het NWG is een stichting die wordt geleid door directeur-bestuurder Aletta Oosterhuis. Zij is ook voorzitter van de kerngroep wijkverpleegkundigen en het ontwikkelteam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die zijn afgevaardigd uit de organisaties van de oprichters van het NWG:

Jolanda Buwalda (voorzitter)
Maarten van Rixtel
Gert Leeftink
Marcel de Groot

Zij houden toezicht op de organisatieontwikkeling.

Landelijke samenwerking

Landelijk werkt het NWG samen met de beroepsvereniging V&VN, kennisinstituut Vilans, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen van zorgorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en overige zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kerngroepleden

NaamEmailOrganisatie
Marit KranenburgMarit.kranenburg@beweging3.nlBeweging 3.0
Amy Bourgonjeamy.bourgonje@beweging3.nlBeweging 3.0
Ingrid van UdenIngrid.vanUden@brabantzorg.euBrabantzorg
Linda KonijnLKonijn@evean.nlEvean
Petra FeenstraPFeenstra@evean.nlEvean
Monique Jansen Schuilingm.jansen@zzgzorggroep.nlZZG zorggroep
Tanja de Vost.devos@zzgzorggroep.nlZZG Zorggroep
Kim BronKim.Bron@florence.nlFlorence
Jeske TjepkemaJeske.tjepkema@omring.nlOmring
Suzanne Rezelmansuzanne.rezelman@omring.nlOmring
Vanessa Schroerv.schroer@sensire.nlSensire
Mayke Navism.navis2@sensire.nlSensire
Marianne Hooiveldm.hooiveld@woonzorggroepsamen.nlWoonzorggroep Samen
Denise SaldenDeniseSalden@mgzl.nlMeander zorggroep Zuid Limburg
Valerie Schipperv.schipper@zgmeander.nlZorggroep Meander
Mirthe Heeresm.heeres@westerholm.nlWesterholm
Marieke Stijf- van BreugelM.vanBreugel@icare.nlÌcare
Eva ten Voordeevatenvoorde@gmail.comSensire
Yke WierdaY.wierda@hwwzorg.nlHWW zorg
Elisah Sneepe.sneep@hwwzorg.nlHWW zorg
Xiovienne Bonevaciax.bonevacia2@zorgcirkel.comZorgcirkel
Maaike Otto- van der Geestmotto@wijdezorg.comWijdezorg
Fleur Hermansfleur.hermans@dezorggroep.nlDe Zorggroep
Nadine Smitsnadine.smits@dezorggroep.nlDe Zorggroep
Liza Janssen-BonantsLiza.Janssen02@dezorggroep.nlDe Zorggroep

Vervang Fleur Hermans

Tanja van der Molentanja.van.der.molen@thebe.nlThebe
 Demi Driesse - DriemanDemi.Drieman@thebe.nlThebe
Renate Groenewoldrgroenewold@tsn-thuiszorg.nlTSN Thuiszorg
Desiree DomeyerD.domeyer@livio.nlLivio
Eva Marijn Weersm.weers@livio.nlLivio