Partners

Het NWG wordt gesteund door zorgorganisaties door middel van een sponsorbedrag en een afvaardiging van wijkverpleegkundigen aan de kerngroep en het ontwikkelteam. Betrokken zorgorganisaties zijn:
Sensire
ZZG Zorggroep
Omring
Florence
Meander Zorggroep Noord-Limburg
Buurtzorg
Santé Partners
TSN
HWW
Brabantzorg
Woonzorggroep Samen
Amstelring
Beweging 3.0
Amaris
Stichting Westerholm
HilverZorg
Espria (Evean, Icare, Zorggroep Meander Groningen)
Livio
Treant Zorggroep
De Zorggroep Sector Groene Kruis Thuiszorg
De Zorgcirkel
Thebe
Zorgaccent

Het NWG is een stichting die wordt geleid door directeur-bestuurder Aletta Oosterhuis. Zij is ook voorzitter van de kerngroep wijkverpleegkundigen en het ontwikkelteam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die zijn afgevaardigd uit de organisaties van de oprichters van het NWG:

Dick Herfst (voorzitter)
Jolanda Buwalda
Maarten van Rixtel
Gert Leeftink
Niels Honig

Zij houden toezicht op de organisatieontwikkeling.

Landelijke samenwerking

Landelijk werkt het NWG samen met de beroepsvereniging V&VN, kennisinstituut Vilans, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen van zorgorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en overige zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).