Missie & Visie 2018-06-04T12:36:31+00:00

Missie & Visie

Het NWG is nog volop in ontwikkeling om dé kennisorganisatie voor de wijkverpleging in Nederland te worden. Wij onderscheiden ons van andere kennisinstituten, omdat we ons puur en alleen richten op de wijkverpleegkundigen als beroepsgroep. De Nederlandse samenleving erkent het belang van goede wijkverpleegkundige zorg. Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, waardoor de complexiteit van de zorgvraag in de thuissituatie stijgt. De wijkverpleegkundigen zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Als beroepsgroep verdienen we dan ook een eigen kennisorganisatie.