Het aandeel kwetsbare ouderen neemt de komende jaren alleen maar toe en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Tijdens het congres ‘Topsprekers over Kwetsbare Ouderen’ worden de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de kwetsbare oudere patiënt besproken.

Meer informatie: https://www.nursing.nl/congressen/topsprekers-ouderen-2019/?utm_source=website-Nursing&utm_medium=native-banner-halfpage&utm_campaign=Topsprekers_mei2019