Kwalteitskader

Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging maakt zichtbaar wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van wijkverpleging. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg. Het Kwaliteitskader bevat geen aanbevelingen over personeelsnormen of technologische vernieuwing. Daarmee is er geen aanleiding voor een budget impact analyse door de NZa.

Het Kwaliteitskader is op 18 juni 2018 opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland en is te bekijken op de website Zorginzicht.