Indiceren op afstand tijdens coronacrisis

Zorgprofessionals mogen gedurende de coronacrisis op afstand indiceren. Het advies van de Rijksoverheid is: ‘geen huisbezoeken, tenzij…’ Het is aan jou als wijkverpleegkundige om zelf de afweging te maken of (beeld)bellen voldoende is om een (voorlopige) indicatie te kunnen stellen. Het indicatiegesprek vindt normaal gesproken plaats in de eigen omgeving van de cliënt, zoals...

Kundig.nl: nieuw kennisplatform voor wijkverpleegkundigen

Het NWG is de initiatiefnemer van Kundig.nl, een kennisplatform voor en door wijkverpleegkundigen. Op het platform delen wijkverpleegkundigen kennis, vaardigheden en ervaringen met elkaar. De beroepsgroep kan daardoor vanuit een uniform handelingskader persoonlijke zorg bieden aan thuiswonende cliënten. Dat versterkt de wijkverpleegkundigen in het uitoefenen van hun professie. Het NWG verrijkt Kundig.nl doorlopend met persoonlijke...

Verdere ‘ontregeling’ van de wijkverpleging krijgt vorm

In het kader van de campagne ‘(Ont)regel de zorg’ hebben partijen in de wijkverpleging inmiddels in totaal acht administratieve handelingen geschrapt, verbeterd of opgehelderd. Nog eens vier maatregelen zijn in uitvoering. De handelingen die zijn afgeschaft zijn: de minutenregistratie, de verplichte handtekening van cliënten bij wijziging van het zorgplan, de verplichte halfjaarlijkse evaluatie. De...

Kwetsbare ouderen

Het aandeel kwetsbare ouderen neemt de komende jaren alleen maar toe en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Tijdens het congres ‘Topsprekers over Kwetsbare Ouderen’ worden de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de kwetsbare oudere patiënt besproken. Meer informatie: https://www.nursing.nl/congressen/topsprekers-ouderen-2019/?utm_source=website-Nursing&utm_medium=native-banner-halfpage&utm_campaign=Topsprekers_mei2019...

Module ‘Verward in de wijk’

In toenemende mate krijgen wijkverpleegkundigen te maken met verwarde mensen in de wijk. Het kan gaan om (beginnend) dementerenden, maar ook om mensen met een psychose, depressie of met verslavingsproblemen. Dit ‘afwijkende gedrag’ is vaak moeilijk te begrijpen en het is niet altijd duidelijk hoe je hier als wijkverpleegkundige het best mee om kunt...

Praktijkonderzoek naar professionalisering wijkverpleegkunde

Hoe kan de wijkverpleegkundige effectieve en gelijkwaardige samenwerkingsrelaties opbouwen om een toekomstbestendige positie als eigenstandige, volwaardige beroepsgroep in het eerstelijnsveld te realiseren? Op welke wijze kunnen effectieve samenwerkingsrelaties worden ondersteund en ingebed in trainingen en in het curriculum van de hbo-opleiding Verpleegkunde? Om deze vragen te beantwoorden heeft het NWG in 2018 praktijkonderzoek gedaan. ...

Scroll to top