Nieuwe zorgstandaard dementie

Herziene Zorgstandaard Dementie opgenomen in kwaliteitsregister

Het Zorginstituut heeft officieel de Zorgstandaard Dementie 2020 vastgesteld voor opname in het kwaliteitsregister. Het NWG heeft actief meegewerkt aan de herziening van de zorgstandaard van 2013 en heeft de herziene versie geautoriseerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? In de nieuwe zorgstandaard is meer aandacht voor proactieve zorgplanning, interprofessionele samenwerking en het belang van...

Scroll to top