Actueel

Herstelzorg na corona: wie doet wat?

Samen met Vilans hebben we onlangs de publicatie Samenwerken na herstelzorg uitgebracht. Hiermee vragen we aandacht voor herstelzorg thuis voor zogenaamde ‘long covid-patiënten’. Dit zijn cliënten…

Indiceren op afstand tijdens coronacrisis

Zorgprofessionals mogen gedurende de coronacrisis op afstand indiceren. Het advies van de Rijksoverheid is: ‘geen huisbezoeken, tenzij…’ Het is aan jou als wijkverpleegkundige om zelf…

Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is nog niet bekend onder de medewerkers in de wijkverpleging. Wel voldoen de wijkverpleegkundigen al aan veel van de kenmerken die in…

Kwetsbare ouderen

Het aandeel kwetsbare ouderen neemt de komende jaren alleen maar toe en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken.…

Module ‘Verward in de wijk’

In toenemende mate krijgen wijkverpleegkundigen te maken met verwarde mensen in de wijk. Het kan gaan om (beginnend) dementerenden, maar ook om mensen met een…

Florence Nightingale Fair

Vanwege het grote succes van de eerste editie van het festival wordt ook dit jaar de Florence Nightingale Fair georganiseerd, hét evenement voor en door…

Zorgpartijen werken aan kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), de Nederlandse Patiëntenfederatie, de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken aan een richtinggevend kwaliteitskader voor de…

Het NWG is gestart!

In 2016 zijn de wijkverpleegkundigen van initiatiefnemers Espria, Florence, Omring, Sensire en ZZG zorggroep gestart met de oprichting van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Dit samenwerkingsverband…

Wijkverpleegkundigen verenigen zich

Het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) is op 11 mei 2016 in Utrecht opgericht. Het doel is om de nieuwe wijkverpleegkundige functie versneld te professionaliseren. De…